GRUNT OHLÁŠKY ROLNÍCI PLODINY ORBA! ZÁHUMENKY KRČMA

°Veverky a Bestie°

 
   

Vítej, paní či pane,
chceš zvědět více o této družině bardů?
Pak poslechni tento příběh:

Nevídánoneslýchánobylonebyloatakdále, za devatero horami a devatero řekami a několika ohnivými hradbami, v jednom převelikém městě královském, jehož sláva hvězd se dotýká, usedl jednoho letního dne ctihodný Jeffrey Veverka k nekonečným vodám internetu a jal se brouzdati. To bylo v měsíci srpnu, léta páně dvoutisícího čtvrtého.

Během svého putování neznámem dorazil až k virtuálním břehům diskusního moře Lopuch,
i zřel tam a slyšel slova veliká a plamenná o výjimečném bardu pištci jménem Ian Anderson a jeho družině Jethro Tull, jichž byl sám Jeffrey dlouhou dobu nohsledem a obdivovatelem.

I zapředl rozpravu se zdejšími usedlíky a je vyzval konečně, aby pozvedli své meče a sekyry a společně s ním bojovali proti Bestii
OBLIVION, která tuto družinu a jim podobné zničit baží. Cílem jeho bylo pozvednout pochodeň slavných a udržet ji vysoko, aby jejich jméno bylo upamatováno a rytířským kláním na zdejších jevištích navěky připomínáno, ku prospěchu všem.

Páně Jeffreyho slova byla vyslyšena a po jeho boku stanuli dva mistři, udatný loutnista Ian Bilbo Veverka a slovutný pištec Ian Dědek Veverka. V zájezdním hostinci Na Slamníku si druhové přísahali na život a na smrt hlásat hudbu Jethro Tull široko daleko. Svorně se vydali do světa, hledat další rytíře a nebojácné bojovníky, kteří by se k nim připojili, aby společně mohli zahubit Bestii
OBLIVION. Na své pouti však potkali mnoho bezvěrců, kteří jen na svůj prospěch hleděli aneb kumštu neznalí byli.

Září LP 2004:
Po mnoha nezdarech trudnomyslní druhové nechali žádosti své vytroubiti po webu i sami poslouchali vzkazy ostatní. Náhoda tomu chtěla, že v pravý okamžik objevil se věhlasný mistr bubnů Cliff Veverka, který se ušlechtilými myšlenkami přesvědčit nechal a k ostatním se přidal. Nyní již byli čtyři a bylo jim veseleji.

Souputníci požádali o pomoc též opatství Tullské, které jim ze svých řad propůjčilo mnicha Meyera Zděnka. Ten loutny znalý, zdál se býti dobrým společníkem na cestách, želbohu nedokázal se zcela spraviti s elekrifikovanou loutnou a proto po nějakém čase v dobrém odešel a vrátil se s pokorou zpět do kláštera.

Leden LP 2005
Delší čas již chodili bardi světem, cvičili se a tužili, když tu se zjevila nečekaně, z úst Bilba Veverky, možnost získat pro dobro věci slavného minnesingera Ian Huntera, který písně Jethro Tull rád a zdatně svým dámám předváděl. Neváhali tedy a oslovili jej, leč ukázalo se záhy, že jeho slova jsou silnější než jeho činy, jak přišel tak odešel a bylo opět smutno mezi přáteli.

Únor až Duben LP 2005
Jejich zkoušená víra a vytrvalost přec přinesla ovoce a konečně našli odvážné a pravověrné, kteří se k nim jak rytíři Artušovi připojili. Ponejprv umění harfy znalý Evan Veverka, jehož rychlé prsty budou v nadcházejících bitvách hrát nemalou roli.

Na Jeffreyho výzvu se k družině přidali i staří dva přátelé jeho, kteří již dříve s ním pod jedním praporcem bitvami prošli. Byl to šlechetný minstrel Ian Bulík Veverka a obratný mistr loutny Marty Veverka, který různé praktiky bojové zdokonalil a druhům svým předal.

Tak konečně spojili rekové své síly a bylo jich právě sedm jako dnů do týdne. Jejich spojení zdálo se býti osudem neboť, jak se ukázalo, měli společné praprastrýce a byli tudíž všichni bratranci, ...Bratranci Veverkové.

Měli teď Bratranci Veverkové dostatek síly a rukou a hlav, ovládali různá umění a kouzla, by mohli vydat se do boje s Bestií
OBLIVION. Štěstí jim přálo a spřátelená družina lučištníků Jull Dajen je vyzvala, zda by s nimi povstali v bitvě bok po boku. Druhové ochotně souhlasili.

Šestého dne v týdnu, dvanáctého v měsíci červnu, léta páně dvoutisícího pátého, na rugbyovém kolbišti v městě Říčanech, se tedy konečně družina střetla v plné síle s Bestií
OBLIVION. Za vydatného povzbuzování přihlížejících jedenáctkráte pozvedli své nástroje a ťali Bestii do živého, stále hlouběji a bolestněji, až nakonec Bestie zařvala naposledy a oni v této strašlivé a krvavé bitvě, ve které sami utržili nespočet zranění, zvítězili. Smrtelně zhmožděná Bestie se odplazila do své sluje a již ji nikdo neviděl. Tak skončila slavná bitva Říčanská.

Proslýchá se však, že
OBLIVION nezemřel. Žije v skrytu, zotavuje se ze svých ran a čeká na novou příležitost.
Bratranci Veverkové zůstávají stále ve střehu, připraveni znovu udeřit.

Přidej se k nim, pane či paní a podpoř je v dalších bitvách.
Tohle je začátek příběhu,
jehož můžeš být
součástí ...


Jeffrey Veverka, praprasynovec


<< ZPĚT na
Všechny texty
<< ZPĚT
na všechny PLODINY